KOR-ZÁR verséneklö együttes

A KOR-ZÁR verséneklő együttes 1989 óta létezik. 

Meggyőződésünk hogy dalainkba vetett hitünket a közönség szeretete táplálja. Aki volt már KOR - ZÁR koncerten, az bizonyára érti miről is van szó, hiszen megtapasztalhatta azt a családias légkört, mely színesre hangszerelt zenéjével, költői gondolatokon szárnyalva jut el a  beteljesedésig - ünneplésig.

Igen, valóban ünneplés, hiszen megvan rá minden okunk. Költészetünk kiváló neves poétáinak jóvoltából egy kimeríthetetlen kincstár, ünneplésre méltó mérhetetlen gazdagság, melyet őriznünk és ápolnunk kell. Néhány pillanat erejéig újra meg újra a fény felé fordítani, megragyogtatni ezeket a kincseket! A feladat minden szempontból nagyon megtisztelő, melynek készséggel teszünk eleget több évtizede. 

“Az ember, a költő legszemélyesebb, legtömörebb, legemelkedettebb kifejezése a vers. A legszebb, a legszentebb játék. A kifejezhetetlen körültáncolása, álmaink szavakba öltöztetése, ritka míves szavak gyurmája, az álom földi mása, a legősibbnek, a dalnak édestestvére, mely átvezet a zenéhez, képhez, szoborhoz, házhoz, tánchoz.

A vers olyan emberi beszéd, ami a dallal, az ősi dallal rokon, rokon avval a kimondatlannal, ami már-már titkos, sámáni mesterség. A vers az ember legtöményebb megnyilvánulása, leganyagtalanabb röpülése, legforróbb vallomása a létről. A legszentebb játék. A kifejezhetetlen körbetáncolása, megidézése, ritka szertartás, míves fohász. Valami, ami születésének pillanatában, a halhatatlanságra tart igényt.”

( Latinovits Zoltán - A versről )